Fundacja „DWUBIEGUNOVA”

Fundacja została powołana do życia 30.10.2020 r. aby nieść pomoc osobom cierpiącym z powodu kryzysów, zaburzeń i chorób psychicznych, w szczególności dotkniętych chorobą afektywna dwubiegunową, borderline oraz depresją i pomoc ich bliskim. Innymi celami fundacji są:
– działalność edukacyjna mająca na celu popularyzację wiedzy na temat zaburzeń i chorób psychicznych,
– walka z dyskryminacją i marginalizacją społeczną i zawodową osób cierpiących na choroby i zaburzenia psychiczne oraz praca na rzecz minimalizacji skutków powyższych zjawisk,
– wsparcie dla rodzin i bliskich osób dotkniętych zaburzeniami i chorobami psychicznymi.

Główne planowane działania Fundacji:
– działalność psychoedukacyjna poprzez kanał na YouTubie i wydawnictwa,
– organizacja grup samopomocowych, grup wsparcia, spotkań i warsztatów,
– wsparcie ze strony specjalistów takich jak psycholog, psychiatra, czy prawnik, itd.
– pomoc w organizacji zbiórek dla potrzebujących i ich rodzin.

Jeśli pragniecie podjąć współpracę z Fundacją lub możecie nas jakoś wspomóc, zapraszam do kontaktu. Wielka pomocą będzie już sama promocja.

Finansowo można wesprzeć Fundację wpłacając datek na:
Fundacja DWUBIEGUNOVA
mBank: 34 1140 2004 0000 3602 8071 1249

Dane Fundacji „DWUBIEGUNOVA”
KRS: 0000867515
NIP: 7272845979
Regon: 387405435

Dokumenty do wglądu:
odpis z KRS
pełen statut

AKTUALNE DZIAŁANIA FUNDACJI
– Na ten moment Fundacja prowadzi działalność psychoedukacyjną poprzez kanał na YouTubie DwubieguNova i w ramach niniejszej strony.
– Oferuje mailowe porady prawne świadczone nieodpłatnie przez prawnika. Porady są przeznaczone dla osób, które mają problemy natury prawnej ze względu na swoje problemy ze zdrowiem psychicznym. W celu kontaktu z prawnikiem prosimy o wysłanie e-maila na kontakt@dwubiegunova.pl.