Fundacja „DWUBIEGUNOVA”

Fundacja została powołana do życia 30.10.2020 r. aby nieść pomoc osobom cierpiącym z powodu kryzysów, zaburzeń i chorób psychicznych, w szczególności dotkniętych chorobą afektywna dwubiegunową, borderline oraz depresją i pomoc ich bliskim. Innymi celami fundacji są:

 • działalność edukacyjna mająca na celu popularyzację wiedzy na temat zaburzeń i chorób psychicznych,
 • walka z dyskryminacją i marginalizacją społeczną i zawodową osób cierpiących na choroby i zaburzenia psychiczne oraz praca na rzecz minimalizacji skutków powyższych zjawisk,
 • wsparcie dla rodzin i bliskich osób dotkniętych zaburzeniami i chorobami psychicznymi.

AKTUALNE DZIAŁANIA FUNDACJI:

 • Działalność psychoedukacyjna prowadzona na kanale na YouTubie DwubieguNova.
 • Prowadzenie grupy samopomocowej on-line na Messengerze w czwartki o 16:30.
 • Porady prawne dla osób, które mają problemy natury prawnej ze względu na swoje problemy ze zdrowiem psychicznym.
 • Poradnictwo psychologiczne dla osób w kryzysie psychicznym i ich rodzin.

REGULAMIN:

 • Wszystkie porady udzielane przez Fundację są bezpłatne.
 • Aby otrzymać poradę lub zapisać się do grupy, należy wysłać prośbę mailem na fundacja@dwubiegunova.pl w tytule pisząc: „porada prawna”, „pomoc psychologiczna” lub „grupa samopomocowa”.
 • Grupa samopomocowa pełni rolę wsparcia dla osób zdiagnozowanych z ChAD lub zaburzeniem schizoafektywnym. Spotkania odbywają się w czwartki o 16:30, zaczynając od 10.06.2021 r. Osoby zapisane do grupy, dodawane są do konwersacji. Konieczne jest zainstalowanie Messengera.
 • Fundacja udziela pomocy prawnej osobom zdiagnozowanym z chorobą afektywną dwubiegunową, mającym problemy natury prawnej związane ze powyższą chorobą i znajdującym się w położeniu finansowym uniemożliwiającym im skorzystanie z płatnej usługi prawnej. Powyższe warunki weryfikuje Fundacja. Wszelkie przekazywane w tym celu informacje przekazywane są przez osoby ubiegające się o pomoc dobrowolnie, ale bez ich udzielenia przeprowadzenie stosownej weryfikacji może być niemożliwe.
 • Fundacja prowadzi poradnictwo psychologiczne (aby dowiedzieć się, czym jest poradnictwo, kliknij tutaj) dla osób dotkniętych kryzysem psychicznym i ich rodzin, a znajdujących się w położeniu finansowym uniemożliwiającym im skorzystanie z płatnej sesji psychologicznej. Powyższe warunki weryfikuje Fundacja. Wszelkie przekazywane w tym celu informacje przekazywane są przez osoby ubiegające się o pomoc dobrowolnie, ale bez ich udzielenia przeprowadzenie stosownej weryfikacji może być niemożliwe.
 • Fundacja prowadzi interwencję kryzysową. Interwencja kryzysowa przeznaczona jest dla osób, znajdujących się w stanie zagrożenia życia i zdrowia, np. znajdujących się u progu próby samobójczej. W tym wypadku prosimy o kontakt przez Skype na Dwubiegunova i wpisać: „interwencja”.
 • Wszystkie dane osobowa przetwarzane są zgodnie z polityką prywatności i cookies dostępną tutaj.

Jeśli pragniecie podjąć współpracę z Fundacją lub możecie nas jakoś wspomóc, zapraszamy do kontaktu:
fundacja@dwubiegunova.pl
Wielką pomocą będzie już sama promocja.

Finansowo można wesprzeć Fundację wpłacając datek na:
Fundacja DWUBIEGUNOVA
mBank: 34 1140 2004 0000 3602 8071 1249

Dane Fundacji „DWUBIEGUNOVA”
KRS: 0000867515
NIP: 7272845979
Regon: 387405435

Dokumenty do wglądu:
odpis z KRS
pełen statut